Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban

„Digitális fejlesztés a Karcagi Tankerületi Központban” EFOP-3.2.3-17-2017-00012 pályázat keretében a pedagógus munkatársak által megszerzett informatikai kompetenciákat a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészet Kiskulcsosi Áltatalános Iskolában a teljes oktatási folyamatban kívánjuk alkalmazni.

Szeretnénk, hogy a műszaki, természettudományos területek hangsúlyt kapjanak, ezért elsősorban a matematika területén szeretnénk továbblépni, oktatási módszereinket és egyben eszközeinket is korszerűsíteni.

A matematikai megismerés támogatása területén kitűzött céljaink:

 • a matematika tantárgy népszerűségének növelése,
 • a matematika élményszerű megismerésének, elsajátításának támogatása, digitális kompetenciák fejlődése,
 • a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltése, tanulmányi eredmények javulása.


Matematikai megismerés támogató módszerek

A matematika tanítás fő elemei: a megfigyelés, mérés, logikai összefüggések megkeresése, indukció, dedukció, variáció, tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, felfedező tanulás, gyakorlatorientáltság, tudás, ismeret elmélyítése, kreativitás fejlesztése.

A program keretein belül minden évfolyam matematika tantárgyában (a geometriában, az algebrában, a táblázatkészítésben, a grafikus ábrázolásban, a statisztikában és az analízisben) történik a megvalósítás.

A program keretein belül 1-8. évfolyam matematika tantárgyában alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése történik. A fent említett tevékenységek minél intenzívebb alkalmazásához a digitális eszközök használata szinte már elengedhetetlen, hatékonysága pedig kétségbevonhatatlan. A tanórák 40 százalékában interaktív, digitális tartalom megvalósítása történik. A megvalósított tananyaghoz digitális óravázlat, interaktív anyag, illetve megoldókulcs készül. A használható alkalmazások lehetőségeinek bemutatása, illetve a munkaformákra tett javaslat is megjelenik a tartalmakban. Az értékelés lehetőségeinek bemutatása kiemelt figyelmet kap az óratervek során.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Digitális tananyagok elérési lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek.

A digitális eszközök használata fontos feladat, melyet indokolttá tesz, hogy:

 • megfelelően motivál,
 • erősíti a tevékenységközpontú munkaformát,
 • kollaboratív tanulásra ad lehetőséget,
 • lehetőséget ad a kooperatív technikák minél szélesebb körű alkalmazására, segítségével többféle kompetencia fejleszthető,
 • támogatja a hatékony tanulási technikák megismerését és elsajátítását,
 • a digitális készségek jól hasznosíthatók a munka világában, csökkentik a digitális leszakadást.

1-4. évfolyamon cél:

 • alapkészségek digitális módszerekkel történő fejlesztése;
 • digitális eszközök alapszintű használata.

 
5-8. évfolyamon cél:

 

 • kompetenciafejlesztés digitális eszközökkel;
 • digitális írástudás;
 • hatékony információkeresés;
 • rendszerezés digitális eszközhasználattal;
 • az informatika oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használatorientált megjelenése;
 • digitális tér, internethasználat biztonságossá fejlesztése.

Beszerzésre kerülő eszközök:

 • Interaktív felület 70”     4 db
 • Epson EB-U05 FHD projektor    4 db
 • Interaktív kijelző 70”    1 db
 • PC modul az interaktív kijelzőhöz    1 db
 • Laptop    1 db
 • Tablet    52 db
 • Tablet tároló / töltő    1 db
 • Router    2 db
 • NetSupport DNA EDU Pack B szoftver licensz     38 db
 • Adobe Acrobat DC Pro szoftver licensz    14 db
 • ESET Endpoint Antivirus Business Edition szoftver licensz    36 db

Futóné Szabó Margit

tagintézmény-vezető